اداره صندوق رفاه و بیمه دانشجویی

شرح وظایف اداره رفاه و خدمات دانشجویی : 

 1. 1- اعطای وام تحصیلی به دانشجویان روزانه
 2. 2- اعطای وام در سایر موارد ضروری به دانشجویان روزانه
 3. 3- اعطای وام ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه متأهل فاقد مسکن
 4. 4- اعطای وام شهریه به دانشجویان شبانه و نیمه حضوری
 5. 5- بیمه حوادث کل دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل
 6. 6- اعطای وام قرض الحسنه 5/000/000 ریال از طریق بانک ملت به دانشجویان نوبت دوم (شهریه پرداز)

 

زمان، چگونگی و گردش کارهای خدمات ارائه شده

 1. 1- ارائه کلیه وام های تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، حج، شهریه و ... به دانشجویان در دو نوبت در طول سال تحصیلی (ترم اول و دوم) با توجه به زمان بندی اعلام شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان که معمولا با شروع ترم ثبت نام آغاز می شود.
 2. 2- هر نوع وام شرایط خاصی دارد که با مراجعه حضوری دانشجو به اداره رفاه، مراتب توسط کارشناسان مربوطه به اطلاع دانشجو خواهد رسید.
 3. 3- بیمه حوادث کلیه دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل از طرف دانشگاه بیمه حوادث هستند لذا در صورت بروز هرگونه حادثه می توانند جهت دریافت غرامت به اداره رفاه مراجعه نمایند.

دانشجویان واجد شرایط دریافت وام قرض الحسنه از طریق بانک ملت اول تا پنجم هر ماه می توانند به اداره رفاه مراجعه و ثبت نام نمایند در صورت تکمیل مدارک خود در نزد بانک ملت می توانند تا آخر همان ماه وام خود را دریافت نمایند.

 

شرایط دریافت وام برای دانشجویان جدید الورود:

 1. 1 - دانشجویان ورودی جدید جهت دریافت وام برای بار اول (اعم از روزانه و نوبت دوم) به اداره رفاه واقع در ساختمان عالم آل محمد قسمت صندوق رفاه امور دانشجویی مراجعه نمایند. برای دانشجویان جدید الورود هماهنگی های لازم با اداره تحصیلات تکمیلی انجام شده و این عزیزان در روز ثبت نام یکی از مراحل ثبت نامشان، مراجعه به اداره رفاه و درخواست وام شهریه و اطلاع از کم و کیفیت آن و پرکردن فرم های مربوطه و تعهد محضری است.
 2. 2- دانشجویان جدید الورود دوره روزانه که متقاضی وام تحصیلی هستند و مشکل مالی دارند می توانند تا 15 مهرماه به اداره رفاه مراجعه و ثبت نام نمایند.
 3. 3- بیمه حوادث دانشجویان نیز طبق توافق وزارت علوم و شرکت های دیگر به شکل کلی انجام می پذیرد.

توجه:

با توجه به قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان درخصوص بازپرداخت وام های دانشجویی، حداکثر زمان ممکن جهت تقسیط این نوع وام ها از بدو ورود به دانشگاه، برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی10 نیمسال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته و کاردانی 5 نیمسال است. لذا لازم است دانشجویان پس از فراغت از تحصیل سریعاً جهت تعیین تکلیف (تسویه حساب) به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه نمایند. در غیر این صورت بدهی آنان تقسیط نخواهد شد و موظف به پرداخت کل بدهی خود به صورت نقدی می‌باشند. ضمناً وام های پرداختی به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) از طریق تسهیلات بانکی بوده و سالیانه حدوداً 4% به آن سود تعلق می‌گیرد.