کمیته انضباطی

کمیته انضباطی دانشجویان تنها مرجع قانونی در دانشگاه است که در مورد تخلفات شغلی و شئون و حیثیات دانشجویی کلیه شاغلین به تحصیل اتخاد تصمیم می‌کند. در کمیته انضباطی احکام در دو مرحله اولیه و قطعی صادر می‌شود که احکام اولیه قابل اعتراض و احکام قطعی لازم‌الاجرا است.

بررسی اعتراض دانشجویان به احکام اولیه ( به جز اخطار شفاهی یا کتبی که در کمیته بدوی انجام می‌گیرد) در کمیته انضباطی تجدیدنظر دانشگاه صورت می‌گیرد. کمیته‌های انضباطی از نظر اداری در حوزه معاونت دانشجویی قرار می‌گیرند ، لیکن از نظر بررسی پرونده‌ها و برخورد با تخلفات و صدور آراء کاملاً مستقل و غیروابسته به نظام اداری دانشگاه عمل می‌کنند.

اینک به منظور آگاهی بیشتز دانشجویان به برخی از مواد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان و سایر مقررات اشاره می‌شود:

دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل ـ کارآموزی ـ کارورزی ـ دستیاری ـ بازدید علمی و نیز در خوابگاه ـ غذاخوری و بخش‌های شبانه‌روزی دانشگاه و هرجا که به عنوان دانشجو حضور دارد آیین‌نامه انضباطی را رعایت کرده و عملی که خلاق شئون و حیثیات دانشجوی دانشگاه جمهوری اسلامی و ناقض آیین‌نامه انضباطی باشد انجام ندهد.

 حدود اختیارات و وظایف کمیته انضباطی:

الف ـ رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل : تهدید ـ‌ تطمیع ـ توهین ـ ضرب و جرح ـ جعل ـ سرقت و ...

ب ـ رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل تقلب در جلسه امتحان ـ فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان ـ ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه در برنامه‌های دانشگاه شود ـ ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت‌المال و ...

ج ـ رسیدگی به تخلفات دینی-تخلفات سیاسی و یا امنیتی : دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیت از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد و یا افراد وابسته به آنها -عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها -فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها یا مکاتب الحادی یا غیر قانونی -توهین به شعائر و مقدسات اسلامی یا ملی ، ادیان رسمی کشور و یا ارتماب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

د ـ رسیدگی به تخلفات اخلاقی از قبیل : استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این‌گونه مواد عدم رعایت پوشش اسلامی واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل استفاده از ابزار نمایشی ،گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا توزیع و تکثیر این گونه ابزارـ داشتن رابطه نامشروع ـ تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت

تنبیهات :

الف ـ تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی دانشگاه در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود:

احضار و اخطار شفاهی.

اخطار کتبی بدون درج در پرونده.

اخطار کتبی و درج آن در پرونده دانشجو.

توبیخ کتبی و درج آن در پرونده دانشجو.

دادن نمره 0.25 در درس مورد امتحان.

محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام ، خوابگاه و ...

منع موقت از تحصیل حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی که در سنوات تحصیلی نیز محاسبه می‌شود.

تنبیهاتی که با حکم کمیته مرکزی انضباطی در مورد دانشجو می‌تواند اعمال شود.

تغییر محل تحصیل دانشجو (انتقال اجباری به دانشگاه‌های کشور).

محرومیت از تحصیل درکلیه دانشگاه‌های کشور (تا 5 سال).

نحوه اعتراض کردن دانشجو به آراء صادره :

در مورد احکام اولیه ، دانشجو می‌تواند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم اعتراض مستدل خود را به کمیته انضباطی تسلیم کند.

 

 

چند تذکر و راهنمایی :

صدور احضاریه دعوت‌نامه و نیز انجام مصاحبه و پر کردن هرگونه فرمی درمحل دفتر کمیته انضباطی موجب تشکیل پرونده سوء برای دانشجو نیست.

کلیه تصمیمات در مورد پرونده‌های تخلف دانشجویان توسط شورای کمیته انضباطی اخذ می‌شود.

احکام و نامه‌های ارسالی از سوی کمیته انضباطی محرمانه بوده و انتشار مفاد آن جایز نمی‌باشد. گزارش‌های واصله نیز محرمانه تلقی خواهد شد.

دانشجویانی که به منع موقت از تحصیل محکوم می‌شوند ، لازم است جهت ادامه تحصیل پس از طی دوران محرومیت مجوز کتبی کمیته انضباطی را دریافت و به اداره کل امور آموزشی دانشگاه ارائه کنند.

توصیه می‌شود در صورت مواجه شدن با هرگونه مشکل انضباطی ، ضمن مراجعه حضوری و مستقیم به دفتر کمیته انضباطی از طرح مسئله با افراد غیرمسؤول و یا مسؤولان غیر ذیربط خودداری کرده و در صورت عدم حل مشکل با مسؤول کمیته انضباطی دانشجویان مسئله را مطرح کنند.